Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń w sprawie wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu starogardzkiego

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń w sprawie wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu starogardzkiego

OGŁOSZENIE

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń  w sprawie wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej

na terenie powiatu starogardzkiego

 

na rok 2022

                 W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 306) powiatowy lekarz weterynarii jeśli z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może wyznaczyć na czas określony:

– lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

– lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne  w ramach zakładu leczniczego

 – osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych,

lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii.

          W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gd., informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń  w sprawie wyznaczenia do wykonywania zadań o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, na terenie powiatu starogardzkiego na rok 2022.

Rodzaj oraz zakres czynności, które będą objęte wyznaczeniem :

     1.

       a) ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt (pobieranie próbek do badań) w zakresie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt (choroba Aujeszky’ego, gruźlica, bruceloza, białaczka, IBR/IPV, niebieski język, gorączka Q, bruceloza owiec i kóz; grypy ptaków, CSF, SVD, FMD, ASF), Salmonelli- 10 lekarzy weterynarii

         b) oraz obserwacji w kierunku wykluczenia wścieklizny- 20 lekarzy weterynarii;

2. sprawowanie nadzoru nad punktami skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami, konkursami zwierząt – 10 lekarzy weterynarii

   3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wystawianie świadectw zdrowia (świadectwa wewnątrzwspólnotowe na miejsca
gromadzenia, świadectwa w obrocie krajowym dla trzody chlewnej, drobiu )-15 lekarzy weterynarii

     4. 

a)   sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju z zakładzie w zakładzie  PPH HEROLD , ul. Młyńska 9, 83-210 Zblewo nr WNI 22130204- 3 lekarzy weterynarii,

b)   Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, kopytnych, w tym badania przedubojowego i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju z konieczności, zgodnie z art. 4 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624- 12 lekarzy weterynarii

5. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa PPH HEROLD, ul. Młyńska 9, 83-210 Zblewo nr WNI 22130204, Andrzej Burczyk Döner King, ul. Kościelna 30, 83-210 Zblewo, nr WNI 22130603, Andrzej Burczyk Döner King Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Skarszewach ul. Drogowców 9, 83-250 Skarszewy nr WNI 22137206, DŐNER KING Andrzej Burczyk – oddział Koteże ul. Główna 1 a, 83-200 Starogard Gd.,  nr WNI 22134003,  Arkadiusz Kurs Zakład Wyrobów Tradycyjnych „ARCY”, Pólka 98, 83-243 Osieczna, nr WNI 22137207, Ulkem Dönerproduktion Sp. z o.o., Osieczna Wybudowanie 4a , 83 – 242 Osieczna nr WNI 22134101- 3 lekarzy weterynarii,

6. pobierania próbek do badań- 20 lekarzy weterynarii,

7. badanie laboratoryjne mięsa trzody chlewnej i dzików na obecność włośni –3 lekarzy weterynarii

8. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym bioasekuracji- 7 lekarzy;

Czynności pomocnicze:

a)    czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii: ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, pobierania próbek do badań- 3 techników weterynarii,

b)     czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U.2020.1421 ze zm.)- 3 osoby.

Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe weterynaryjne,

wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze),

do poskramiania świń osoby posiadające doświadczenie w tym  zakresie,  lub osoby, które zostaną przyuczone przez lekarza weterynarii do wykonywania tych czynności.

– posiadanie prawa jazdy kategorii B,

– zdolności organizacyjne,

– komunikatywność,

– obowiązkowość,

– umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel,

– znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

– znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,

– posiadane kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004.89.860 ze zm.),

– pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia:

a)  w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną,

b) w przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby w najwyższym stopniu spełniającej wymagania.

 Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację ( z wyjątkiem osób, które były wyznaczone  w latach ubiegłych) wraz z formularzem zgłoszenia-(załącznik nr 1 do ogłoszenia), do dnia 4 listopada 2021 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starogardzie Gd. w godz.  730 – 1530.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wybierze z listy przedstawionej przez komisję kandydatów do wyznaczenia. Następnie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wyznaczenia, o którym zostaną poinformowani kandydaci, którzy staną się stroną postępowania administracyjnego.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starogardzie Gd., określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Wykonywanie jednego rodzaju czynności urzędowych nie może kolidować z realizacją innych czynności wykonywanych z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

Lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji, świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, mogą być wyznaczeni do:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub

sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d) pobierania próbek do badań.

W w/w przypadku wyznaczenie lekarza weterynarii nastąpi po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne (zgoda nie jest wymagana jeśli lekarzem wyznaczonym ma być kierownik zakładu leczniczego).

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starogardzie Gd. z osobą wyznaczoną stosownej umowy – zlecenia

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content