Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 866).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 866).

           Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w dniu 9 maja 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 866).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na obniżeniu wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

 

Obniżone wymagania polegają na zwolnieniu rolników od niektórych wymagań tj.:

 

  • nie ma konieczności sporządzenia przez posiadaczy zwierząt spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
  • odstąpiono od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
  • nie ma konieczności stosowania się do nakazu wykonywania w danym gospodarstwie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
  • nie jest wymagane uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;
  • odstąpiono od obowiązku stosowania przed obsługą świń środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF), w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia oraz bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;
  • obowiązkowe nie jest monitorowanie i zwalczanie gryzoni;
  • nie będzie obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa, a także przed wjazdami i wyjazdami z takich gospodarstw;
  • Przy uboju świń na użytek własny, badanie laboratoryjne w kierunku ASF, dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami – będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF (dotychczas w obszarze I i II – w przypadku podejrzenia, a w obszarze III – zawsze). Decyzja odnośnie konieczności wykonania takiego badania pozostanie w gestii organów Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Wszelkie pozostałe wymagania bioasekuracji w stosunku do utrzymujących świnie na własny użytek zostały utrzymane.

 

 

W każdym przypadku mięso pochodzące ze świń ubitych na własny użytek musi być przeznaczone na własne domowe potrzeby i nie może być wprowadzane do obrotu (ilość mięsa pozyskiwanego w wyniku takiego uboju musi ograniczać się do zaspokojenia zapotrzebowania gospodarstwa domowego posiadacza zwierząt, ponieważ mięso z takiego uboju nie może być oferowane do sprzedaży).

 Co do zasady liczba świń, które będą utrzymywane dla zaspokojenia potrzeb danego gospodarstwa będzie więc ograniczona możliwościami konsumpcyjnymi tego gospodarstwa.

Równocześnie zgodnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń(3) na obszarach nie objętych ograniczeniami w związku z ASF, pomimo przemieszczania świń pomiędzy gospodarstwami, utrzymującymi świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny i położonymi na terenie tej samej gminy lub sąsiedniej gminy, również stosuje się odstępstwo od ww. wymagań.

Natomiast w przypadku przemieszczenia świń utrzymywanych w celu produkcji na użytek własny w obszarach objętych ograniczeniami I-III konieczne jest spełnienie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz wzmocnionych środków bioasekuracji, o których mowa w zał. III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 (4).

 

Odstąpienie od konieczności spełnienia wymagań z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e–h oraz j–l rozporządzenia, dotyczy więc wyłącznie gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na własny użytek w odniesieniu do gospodarstw zlokalizowanych zarówno w obszarach objętych ograniczeniami jak i poza nimi. Przy czym, w przypadku obszarów wolnych od ASF wymagań tych nie muszą spełniać również gospodarstwa, które dokonają przemieszczenia świń na ww. warunkach (tj. tej samej lub sąsiedniej gminy oraz wyłącznie pomiędzy gospodarstwami utrzymującymi świnie na użytek własny).

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content